Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 1494 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
EXKLUZIVNĚ: "Novosti" objevily utajovanou zprávu o masakru 1.000 Srbů Email

Čtvrtek, 18. října 2018 / NovostiJak západ roku 1993 schoval detailní seznam srbských obětí z Podriní a kde se nacházel dodnes. Významný dokument je v sídle OSN v New Yorku, v místnosti GA 57.

Když velvyslanec Darko Tanasković, jako zvláštní emisar prezidenta Dobrici Ćosiće v květnu 1993 v sídle CIA v Langley představil zprávu vlády Svazové republiky Jugoslávie (SRJ) o utrpení více než 1.000 Srbů Středního Podriní v prvním roce bosenské války, dva vysocí představitelé americké zpravodajské služby vyhodnotili zprávu jako z odborného hlediska, "nejkvalitněji připravený a zpracovaný materiálu o obětech konfliktů na prostoru bývalé Jugoslávie".


"Bez okolku mi sdělili, že mi je zřejmě jasné, že nemám očekávat, aby údaje obsažené v dokumentárním svědectví o muslimských zločinech přimo, a to i v delším období, měly jakýkoli efekt ve smyslu změny obrazu o realitě bosenské války. Protože, jak dodali, "v této hře byly karty již rozdány, a ty srbské jsou prázdné, bez trumfů" - pro "Novosti" odhaluje Darko Tanasković, donedávna velvyslanec Srbska v UNESCO.

Tento kariérní diplomat vzpomíná i na to, že analytici CIA toto setkání uzavřeli slovy: "Nikdo nemůže vědět kdy, v jaké souvislosti a kontextu by mohly vaše údaje být zveřejněny a produktivně zhodnoceny".

A dokument předán američanům záhadně zmizel! Byl schován "na bezpečné místo", aby neohrozili vlastní politický projekt, zatímco naši představitelé, zahlceni četnými problémy, neměli síly ani možnosti představit dokument světové veřejnosti.

Nastal však čas, aby tyto údaje byly „produktivně zhodnoceny“, jak řekli Američané?

Denníku "Večernje novosti" se po 23 letech podařilo najít ztracenou zprávu o utrpení Srbů v oblasti kolem Srebrenice, který byl v květnu 1993 přinešen do sídla CIA v Langley a do sídla OSN v New Yorku. Jako oficiální dokument OSN je veden pod číslem A/46/171 a S/25635, avšak teprve 2. června 1995. byl zařazen do sekce "Obecné účely" a nachází se v místnosti GA 57, v suterénu na rohu 46. ulice a První avenue...

Celé dva roky se dokument "loudal" po chodbách budovy na East Riveru. Dle všeho tak byl nedostupný i haagským žalobcům v procesu vedeném proti Naseru Orićovi a jiným. Údaje z tohoto hrůzného dokumentu nefigurovaly ani v agendách žalobců v "domácí justici".

Tvůrcem zprávy o utrpení Srbů v Podriní byl Milivoje Bata Ivanišević. Svědectví vzniklo shromažďováním údajů od vyhnaných Srbů na 25 místech. Stařičký badatel byl zaskočen, když jsme mu sdělili, že jeho zmizelý dokument nakonec "byl vzkříšen" a nachází se mezi oficiálními dokumenty OSN.

"V červenci 1992 jsem poprvé přijel do Bratunace a v té době již 90 procent obce bylo v rukou muslimů. Vládli na až 95 procentech území Srebrenici, 60 procentech obce Vlasenica i 50 procentech zóny Miliće a stejnou částí území Zvorniku", vzpomíná Ivanišević. "Jako odborník OSN, respektive redaktor Věstníku Uneska pro region jsem pochopil, že je třeba dokumentovat ničení Srby obydlených prostředí a sepisovat oběti muslimských tažení. Za tímto účelem, s pomocí Bělehradu, bylo ve Středním Podriní otevřeno 25 míst s dobrovlníky, kteří sepisovali utrpení. Výsledkem této činnosti bylo v květnu 1993 vypracování dokumentu obsahujícího jména a příjmení více než 1.000 zavražděných Srbů. Byl sestaven soupis všech zničených srbských vesnic a osad, bylo jich 120, všechny domy, a dokonce i odcizený dobytek."

Kniha o utrpení se vzápětí našla na stole tehdejšího prezidenta Dobrici Ćosiće. V Bělehradě byli přesvědčeni, že disponují "trumfem" který by vrhl pravé světlo na probíhající válku v Bosně. Bylo rozhodnuto, že jednou z prvních adres, které je třeba seznámit s tímto dokumentem bude Washington.

Darko Tanasković poprve odhaluje co vše doprovázelo putování tajné diplomatické pošty do středu amerického státu:

"Naše Pařížanka Miriam Fleischmann přeložila dokumentaci a doprovodný text do angilického jazyka, mým úkolem bylo dopravit materiál do USA. Byla to doba těžkých mezinárodních sankcí vnucených Jugoslávii, takže bylo obtížné uskutečnit i samotnou cestu do Ameriky.

Na přímluvu zesnulé novinářky Nory Beloff jsem v květnu 1993 uspěl dostat do Washingtonu.

Ve State Departmentu a senátním Výboru pro zahraniční věci mě přijali na vysoké úrovni, zatímco poradkyně prezidenta Clintona odmítla setkání s odůvodněním, že ona se kvůli sankcím nemůže setkat s jugoslávským představitelem" uvedl Tanasković.

Dodává, že Beloff byla roztrpčena takovým ignorantským postojem, a že si postěžovala tehdejšímu řediteli CIA Jamesi Woolseymu. Ten ji odpověděl, že chování Bílého domu není překvapivé, jelikož ani šéf CIA se nesetkal s lepším zacházením než jugoslávský profesor.

"Aby ukázal, že i v USA existují rozumní lidé, mimo předpokládáný program mi nabídl přijetí v CIA, což jsem samozřejmě bez váhání přijal. Avšak, tam jsem mimo jiné zaslechl, že "balkánské karty byly rozdány". O schůzce jsem referoval prezidentu Ćosićovi," uzavírá Tanasković.

Vladislav Jovanović, v té době šéf diplomacie SRJ, říká, ze v těchto letech bylo praxí světové diplomacie jednoduše sabotovat veškeré srbské snahy sdělit pravdu o událostech na Balkáně.

Říká, že velvyslanec při OSN Dragomir Djokić jako odpovědný diplomat zcela jistě doručil dokument na pravou adresu generálního tajemníka a zdůrazňuje, že dokument utrpení Srbů v Podriní je aktuální i dnes, a že je třeba ho zveřejnit "dokud víme, kde je".


OBŽALOBA SVEDENA NA TŘI

Když před soudem v Sarajevu poslední týden letošního září promluvil utajený svědek "01" a detailně vyprávěl, jak Naser Orić osobně zlikvidoval tři zajaté Srby ve vsích kolem Srebrenici, v rodinách 3.262 srbských obětí v Středním Podriní, objevila se naděje, že srebrenický "bůh války" bude potrestán alespoň symbolicky.

V Haagu byl roku 2008. zproštěn viny za "odpovědnost velení", přičemž mu za vinu bylo kladeno vyhlazení 12 srbských vesnic. (Vrah a warlord Naser Orić byl však u soudu ICTY v Haagu zproštěn viny!!! - pozn. red.)


USKLADNĚNO JAKO TAJEMSTVÍ

Na osud dokumentu z roku 1993 "Novostem" poukázal Jared Israel, americký mírový aktivista Bostonu.

"V devadesátých letech bylo v OSN na žádost Američanů mnoho takových dokumentů označeno jako "tajemství" a tak i skladováno. Avšak, když něco je označeno za tajemství, musí být uvedeno, v jakém časovém odstupu může být odhaleno. Tedy, za 10, 20, 50 let bude jasné, co dokument skrývá. Dokumenty o utrpení Srbů z roku 1993 byly jednoduše schovávány dva roky, potom uskladněny mezi nevýznamnými svědectvími, takže je ani mocný vyhledávač Lexis-Nexis nemůže registrovat," uvádí Israel.


Zdroj